bla

yoga op schoolYoga op scholen

BALA biedt ook workshops en cursussen yoga aan op scholen. Er is keus uit verschillende mogelijkheden:

Kinderyoga (voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs)

Sommige kinderen ervaren tegenvoordig prestatiedrang. Deze prestatiedrang ervaren ze soms ook op school. De behoefte naar rust en ontspanning wordt daarmee steeds groter, niet alleen bij de kinderen zelf, maar ook bij de leerkrachten. De behoefte groeit om kinderen op school rustmomenten te bieden.

Kinderyoga sluit aan bij deze behoefte. Het biedt op school een moment van rust, inkeer en ontspanning. In een les doe je oefeningen voor ontspanning, concentratie en lichaamshouding. Je leert je eigen grens kennen en die van een ander te respecteren. De oefeningen geven extra energie en concentratie. Kinderen worden bewuster van zichzelf, van hun lichaam, hun emoties en hun omgeving. De yoga wordt gecombineerd met spel en thema's zoals dieren, sprookjes en het oerwoud. Op deze manier sluit de kinderyoga aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Kinderyoga kan ook helpen om het sociale klimaat in een groep op school te versterken. Wanneer er bijvoorbeeld pestgedrag plaats vind in de klas, kan kinderyoga een manier zijn om de kinderen weer meer met elkaar in contact te laten komen. Het aantal lessen en het moment van de lessen wordt in overleg met de leerkrachten bepaald.

Jongerenyoga (voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs)

Yoga kan jongeren helpen om hun concentratievermogen te vergroten, meer energie te krijgen en makkelijker te ontspannen voor bijvoorbeeld een moeilijke toets. Daarnaast zet het jongeren aan tot bewustwording van lichaam en geest en de kracht die zij met zich meedragen. Veel jongerenhelden zoals voetballers, hockey'ers, popsterren en managers/directeuren van grote bedrijven doen ook aan yoga om hun doel te bereiken. Hiermee wordt jongeren een krachtig voorbeeld gegeven van de invloed die Yoga kan hebben in hun leven.

De jongerenyoga wordt aangeboden in workshops (1-malig) en cursussen (aantal keer wordt in overleg met de leerkrachten vastgesteld)

Hathayoga (voor volwassenen binnen het Beroepsonderwijs)

Yoga kan een aanvulling zijn op de bestaande vakken binnen het beroepsonderwijs. Veel directeuren en managers van grote bedrijven doen aan Yoga. Yoga geeft hen de scherpheid en kracht om de juiste beslissingen te maken. Studenten wordt met Yoga de mogelijkheid geboden om hun eigen innerlijke kracht op te zoeken en te ondezoeken.

Hatha yoga is een fysieke yogavariant die voor het grootste deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana's) en ademhalingstechnieken (pranayama). De Yoga brengt je in contact met je innerlijke kracht, via bewuste aandacht voor je lichaam en je ademhaling. Je lichaam is een bron van wijsheid en informatie, die je kan helpen om je doel te bereiken. Daarnaast geeft Yoga je een sterk en soepel lichaam, een betere doorbloeding, meer energie en een beter concentratievermogen.

 

Voor iedereen; ­ongeacht leeftijd, lichamelijke gesteldheid
­of persoonlijke keuzes.